blog solar

 

tornar

La Generalitat deroga el mapa eòlic per restrictiu i promet agilitar la implantació de les renovables

2019-11-28 06:37:12

La Generalitat deroga el mapa eòlic per restrictiu i promet agilitar la implantació de les renovables

El govern català aspira que els nous turismes no utilitzin els combustibles fòssils a partir de l'any 2030, segons recull una modificació proposada per a la Llei de Canvi Climàtic

El Govern ha aprovat la derogació de el decret que va servir per posar en marxa el mapa eòlic de Catalunya, que des del des de l'any 2002 condicionava de manera molt restrictiva la instal·lació de nous parcs amb aerogeneradors.

A més, el Executiu català ha decidit també derogar el decret de l'any 2009 sobre implantació d'energies renovables, aprovat en l'època de govern tripartit.

Totes modificacions han estat recollides en un decret llei de mesures urgents per afrontar l'emergència climàtica i destinat a facilitar la creació d'instal·lacions per a la producció d'energia neta.

El canvi normatiu més rellevant és, sens dubte, la decisió de prescindir d'el mapa eòlic en el qual es diferenciaven les àrees on queden vetats els aerogeneradors pel seu valor natural (zones vermelles), altres on s'admetien però amb moltes condicions i requisits (zones taronja) i, finalment, els espais lliures on es podien aixecar sense condicions prèvies.

El nou enfocament de govern català persegueix donar prioritat i facilitats als equipaments destinats a la generació d'energia renovable.

Canvi d'enfocament

A diferència de les normatives vigents, ara es parteix de l'supòsit que tot el país és susceptible d'acollir aerogeneradors (sempre que, naturalment, hi hagi recursos eòlics), de manera que només s'impedeix la seva instal·lació en territoris de gran valor (zones vermelles) .

En concret es consideren incompatibles amb els molins de vent els espais naturals que tinguin una protecció especial, les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i els enclavaments inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (Pein) de menys de 1.000 ha d'extensió.

No obstant això, un futur pla territorial podria modificar aquests criteris. No es descarta, doncs, que alguns d'aquests llocs puguin albergar-si no causen dany a les espècies o els hàbitats, segons va explicar Mercè Rius, directora general d'Qualitat Ambiental i Canvic Climàtic.

Eliminar requisits

El decret llei (que ha de es ratificat al Parlament) persegueix eliminar molts dels requisits actuals que entorpien el desplegament de les renovables, inclosos obstacles administratius i burocràtics.

El decret de l'any 2009 d'implantació de les energies renovables exigia, per exemple, que els parcs eòlics (els de més de 10 MW) només podien establir-se en zones de "desenvolupament prioritari" (ZDP) prèviament designades pel govern català i promoguts a partir de projectes adjudicats mitjançant concurs públic per la Generalitat.

Aquest cotilla ha estat eliminat, i els promotors tindran mans lliures per triar l'emplaçament. D'altra banda, "el caràcter agrícola o forestal d'el terreny no constitueixen en si mateix, un obstacle per a la seva implantació", diu el decret llei.

D'altra banda, les plantes solars fotovoltaiques sobre sòl no urbanitzable tenien una seriosa restricció.

Només podien aixecar-se en terrenys contigus a zones d'ús industrial (amb una ocupació màxima de 8 ha) o confrontants a edificacions agrícola o ramaderes (i una ocupació màxima de 3 ha).

En aquest cas, a la nova normativa s'indica que només hi haurà incompatibilitat quan es tracti de llocs inclosos en la Xarxa Natura 2000 (excepte si la planta es destina a autoconsum o és de menys de 3 ha).

Una ponència prèvia avaluarà els projecte parell donar-los una resposta ràpida a la seva viabilitat

Nova tramitació

El decret llei estableix un nou procediment de tramitació de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, que ha de completar es 13 mesos.

Les persones interessades a implantar una parc eòlic o una planta solar fotovoltaica han de formular una consulta pública prèvia davant la potència d'energies renovables, que determinarà si l'emplaçament previst és viable.

Es busca així avaluar si hi ha esculls insalvables o elements que desaconsellen la seva ubicació.

Aquest organisme ha de pronunciar-se sobre la viabilitat de la instal·lació en un termini de tres mesos.

Així mateix, s'ha previst que tot el tràmit s'executarà mitjançant un procediment conjunt que integrarà totes les autoritzacions necessàries: energètica, ambiental, urbanística paisatgística.

Teulades solars sense canviar el planejament

Un altre aspecte important és la modificació de la Llei d'Urbanisme, ja que s'inclou la previsió d'aplanar el camí a les instal·lacions solars fotovoltaiques sense necessitat que comporten una modificació de planejament urbanístic.

En les teulades dels edificis, incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, es podran instal·lar sense més problemes sempre que no superin el metre d'alçada des d'una teulada pla.

Llei de Canvi Climàtic

El decret llei servirà per modificar o retocar algunes de les previsions de la llei de Canvi Climàtic, el que permetrà actualitzar els objectius sobre reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Les energies renovables aportaran el 50% de l'consum elèctric en l'any 2030 i el 100% el 2050

Així, es recull la previsió de promoure mesures perquè les energies renovables aportin el 50% de l'consum elèctric en l'any 2030 i el 100% el 2050.

També s'indica que el govern "ha d'establir els incentius i promoure els acords amb el sector de l'automòbil que permetin arriben a una transició cap a una mobilitat elèctrica de manera que el 2030 els nous turismes, vehicles comercials lleugers i motocicletes que es posin en circulació no utilitzin combustibles fòssils ".

També es regulen els permisos d'investigació per obtenir gas i petroli d'esquist, extrets mitjançant fractura hidràulica (fracking). Aquests permisos no es podran donar en sòl urbà o urbanitzable ni a una distància inferior als 500 metres dels nuclis urbans.

Desenvolupament eòlic escàs

El desenvolupament de l'energia eòlica a Catalunya ha estat relativament escàs i, sobretot, s'ha frenat dràsticament en els últims anys.

En els darrers 7 anys, no s'ha tramitat ni un sol nou parc eòlic.

Els últims que es van promoure (sense èxit) daten de l'any 2012, i eren només miniparcs.

L'últim parc inaugurat (a l'marge de el projecte Viure de l'Aire de l'Cel, dotat d'un sol molí) data de gener de l'any 2013 (a la Serra de Vilobí).

L'eòlica aporta només el 5,7% de la cobertura elèctrica a Catalunya (mentre que tot l'estat espanyol aporta un 19%).

re coberta per autoconsum, ja que es simplifiquen els tràmits administratius", afegeixen.

UNEFCAT i EolicCat consideren positiu l'acord

Tant EolicCat com UNEFCAT coincideixen a assenyalar que la decisió de l'Administració de simplificar els procediments d'aprovació de les instal·lacions "serà clau per fer efectius els objectius d'implantació de parcs de renovables".

Tramitació més àgil

"La nova normativa també ha de permetre una tramitació més àgil de les instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta per autoconsum, ja que es simplifiquen els tràmits administratius", afegeixen.

Catalunya ha passat de ser capdavantera en renovables a l'Estat, a ocupar el vagó de cua.

Catalunya només ha pogut captar el 1,8% de la nova potència eòlica a tramitació a Espanya

Només ha estat capaç de captar l'1,8% de la nova potència eòlica a tramitació activa a Espanya peninsular, situant-se només per davant de la Rioja, en un rànquing que encapçala Aragó amb un 23% de captació de la nova potència.

En energia solar fotovoltaica la situació és pràcticament la mateixa: dels 3.000 MW que s'estima que seran connectats aquest any a Espanya, només un 1,9% seran a Catalunya.

Moment crucial

Aquest és un moment és especialment crític per a Catalunya, atès que s'està planificant la xarxa de transport de Red Eléctrica Española per als propers 5 anys, que es farà en funció als projectes presentats, i més, que es preveu la convocatòria de noves subhastes renovables durant els propers mesos.

El sector considera un referent arribat a Alemanya, on les administracions, els grups ecologistes i el sector "donen prioritat a les solucions a l'emergència climàtica, com el desenvolupament de projectes d'energia renovables, per davant d'altres condicionants i amb interpretacions favorables de les normatives aplicables ".

Finalment, UNEFCAT i EolicCat estan alineats amb els objectius de govern i de el Parlament de Catalunya i comparteixen l'objectiu que el 2030 les energies renovables aportin el 50% de la demanda elèctrica a Catalunya.

"Donades les xifres actuals, però, convé que sense més dilació l'administració implementi urgentment els canvis normatius pertinents que ho facin possible", diuen les associacions.
 

 

Publicat a La Vanguardia


 


Enviar comentari


Comentari

Nom

E-mail

Estic d'acord amb la Política de privacitat.

Autoritzo la comunicació de les meves dades a les empreses del Grup per l'emissió d'informació sobre les activitats, serveis i solucions empresarials.X

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació aquí.